హోమ్ > వార్తలు > ఎఫ్ ఎ క్యూ

మీరు మీ కర్మాగారాన్ని విడిచిపెట్టి, మీ వసంత పండుగ సెలవులను ఎప్పుడు జరుపుకుంటారు?

2024-03-14

ప్ర:మీరు మీ కర్మాగారాన్ని విడిచిపెట్టి, మీ వసంత పండుగ సెలవులను ఎప్పుడు జరుపుకుంటారు?


జ:ఫిబ్రవరి 5 నుండి 17 వరకు మాకు 13 రోజులు సెలవు ఉంటుంది.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept